Chủ đề

Giá vàng

(ĐVT: tr.đ/lượng)
Loại
Mua
Bán
 Vàng SJC
36.670
36.790
 Vàng nhẫn
36.660
37.160
Nguồn:

Ngoại tệ

(ĐVT: đồng)
Loại
Mua
Bán
 USD
23150
23250
 EURO
26034
26765
Nguồn:

Sự ra đời của ngân hàng sữa mẹ là điều kiện thuận lợi đẩy mạnh văn hóa nuôi con bằng sữa mẹ trong những năm tháng đầu đời.