Chủ đề
Không hiếm trường hợp gia chủ chống lại kẻ trộm và phải hầu tòa. Việc bảo vệ tài sản là cần thiết, nhưng phải bắt trộm ra sao để không đi quá giới hạn pháp luật?

Giá vàng

(ĐVT: tr.đ/lượng)
Loại
Mua
Bán
 Vàng SJC
36.540
36.720
 Vàng nhẫn
36.420
36.920
Nguồn:

Ngoại tệ

(ĐVT: đồng)
Loại
Mua
Bán
 USD
23155
23245
 EURO
26224
26960
Nguồn: