Chủ đề

Từ khóa Nylon

Tổng hợp những bài viết, tin tức liên quan đến từ khóa Nylon trên Báo Cung Cầu
Sài Gòn hôm nay | 24/04/19
Sau 4 năm học đại học, không thể xin được việc nên họ cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin làm công nhân thoát nước đô thị. Chấp nhận ít ...